Lustspelet “En helig anda”.

1997 eller 1998? jag tror kanske att bilden är
från 1998 för det var då jag bandade teatern för Radio Jönköping.
Jag minns att jag bandade två föreställningar, tog det bästa ur varje
föreställning – fick bort mycket blåst i mikrofonerna på det viset – och
klippte ihop det till en “sommarföljetong” i sex avsnitt gånger ca 15
minuter. Det var med det jobbigaste jag gjort att anpassa detta till radio.
Fick tillsammans med Carl-Johan skriva mellantexter och “polisen”
fick gå in i studio och läsa mellantexterna.
Vad teknikern Marcus Gieselman och jag slet för att det skulle fungera i radio.
Att det fungerade i Hylténs utomhus – det vet vi ju alla att det gjorde.

Längst till vänster i bild Arne Karlsson, sen Carl-Johan von Seth.

I blå skjorta Peter Pettersson, åt höger Evert
Lindkvist, Lena Högberg, landshövding Maria Larsson, Örebro i blå snickarbyxor, Britt Bergström och Åke Ask. Bakom Lena Högberg står Mats Holmberg, Marianne Olofsson, Sig-Britt Stolt i grön hatt, Sune Petersson står långt bak. I det röda håret Britt Bergström jämte Åke Ask.

Foto: Arne Svensson.