Midsommargudstjänst direktsänd från Alice Tegnérs
Södra Äng, Ormaryd.

Under 1993 – 2017, i 24 år, har jag producerat
radiogudstjänster. Ibland har jag då hamnat på ställen som jag förmodligen aldrig
skulle ha hamnat annars. Som midsommardagen den 20 juni 1998.

Nu när jag städar lådor inför pensioneringen ramlar
ett kort ut. Det föreställer Villa Sola i Ormaryd på småländska höglandet. Där
en av Sveriges största och mest produktiva visdiktare bott. Nämligen Alice
Tegnér, musiklärare författare och tonsättare av bland annat barnvisor
(1864-1943). Men också tonsättningen av psalm 134, Viktor Rydbergs ”Gläns över
sjö och strand”.

Solen sken över Villa Sola.

Jag minns väl logen vi sände ifrån där Alice barnbarn
Björn Tegnér och hans fru Gudrun var värdar och ägare.

Midsommarkänslan med Gränna
spelmän, sångare från Norra Solberga och en församling i midsommarstämning.
Inte minst för att Villa Sola fanns kvar bland lövträd, enebackar och
stengärsgårdar.

Alice och hennes man Jakob (1851-1926) sökte
sig till Ormaryd och började bygga 1897, sen läkare rekommenderat familjen från
Djursholm, Stockholm att söka sig till den höga luften på småländska höglandet
för barnens hälsas skull. Byggena i Södra Äng betalades mestadels med Alice
visproduktion. Villa Sola är sommarhuset.

Deras son sportjournalisten och idrottsledaren Torsten Tegnér (1888-1977) och hans hustru Stina (1900-1973) övertog Sola. Föräldrarna till Björn Tegnér (1929-2017).

Enligt traditionen skall Alice Tegnér ha skrivit barnvisorna “Ute blåser sommarvind”, “Majas visa” samt sjömansvisan som börjar: “Friskt är på hav” på Sola.

Ute blåser sommarvind

Givetvis hördes Alice visor i gudstjänsten denna
midsommardag.

I gudstjänsten hördes ”Ute blåser sommarvind”, skriven
på Sola med en Dubbelkvartett från Norra Solberga församling under ledning av
musikdirektör Sören Gustafsson, Gränna Spelmän medverkade och Alice Tegnérs
barnbarn Björn Tegnér intervjuades om platsen och läste bibeltext, kyrkoherde
Jussi Brodd var liturg och teol.stud Jenny Brodd predikade.

Länkar

Om Sveriges främsta skapare av barnvisor under 1900-talets första hälft, Alice Tegnér

Om Villa Sola

Om släkten Tegnér

Minnesord över Björn Tegnér

Vykort som visar Villa Sola.